สุรชาติ บำรุงสุข.

สงครามต่อต้านการก่อความไม่สงบ : การยุทธ์ด้วยหน่วยขนาดเล็ก = Counterinsurgency warfare : small-unit operations / Counterinsurgency warfare : small-unit operations การยุทธ์ด้วยหน่วยขนาดเล็ก สุรชาติ บำรุงสุข. - กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. - ก, 40 หน้า. - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 26 . - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 26. .


สงครามกองโจร.
การปราบปรามการก่อกบฏ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544