สุรชาติ บำรุงสุข.

เจไอ = Jemaah Islamiyah / Jemaah Islamiyah สุรชาติ บำรุงสุข. - กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. - ก, 40 หน้า : ภาพประกอบ. - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 27 . - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 27. .


เจมาห์ อิสลามิยาห์ (องค์การ)


ศาสนาอิสลาม -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
การก่อการร้าย -- แง่ศาสนา -- ศาสนาอิสลาม.
การก่อการร้าย -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544