สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์.

การก่อการร้ายในภูมิภาค = Regional terrorism / Regional terrorism สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์ เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. - ก, 40 หน้า. - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 28 . - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 28. .


เจมาห์ อิสลามิยาห์ (อินโดนีเซีย)
เจมาห์ อิสลามิยาห์ (มาเลเซีย)
เจมาห์ อิสลามิยาห์ (สิงคโปร์)


การก่อการร้าย -- แง่ศาสนา -- ศาสนาอิสลาม.
การก่อการร้าย -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544