ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 / Rules of procedure of the National Legislative Assembly, B.E. 2549 (2006) สำนักภาษาต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ = Rules of procedure of the National Legislative Assembly, B.E. 2549 (2006) / [Bureau of Foreign Language, Secretariat of the Senate]. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2550 [2007] - 133 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9789748038636


ไทย. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ --กฎและระเบียบปฏิบัติ.
Thailand. National Legislative Assembly --Rules and practice


กฎและระเบียบปฏิบัติทางการนิติบัญญัติ -- ไทย.
Parliamentary practice -- Thailand.

JQ1747 / .ข537 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544