ค้นความคิด ชีวิต-- ที่พอเพียง สารคดีวิทยุขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง / [วัสดุบันทึกเสียง] : คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, [2550?] - 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.


เศรษฐกิจพอเพียง -- ไทย.
การพัฒนาแบบยั่งยืน -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544