เสรี วงษ์มณฑา, 2492-

คู่มือการทำวิจัยและวัดผลโฆษณาสำหรับนักวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลวิจัย. - ม.ป.ท., ม.ป.ป. - 91, 6 หน้า.


โฆษณา.

HF5832 / .ส7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544