กริช ภูญียามา.

การมอบอำนาจทางปกครองในระบบราชการ = The delegation of administrative powers in bureaucratic system / Delegation of administrative powers in bureaucratic system โดย กริช ภูญียามา. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. - 8, 133 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


กฎหมายปกครอง -- ไทย.
การแบ่งแยกอำนาจ -- ไทย.

KPT2720 / .ก462

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544