ชวนะ ภวกานันท์.

รูปแบบสารโฆษณากับบทบาทของผู้บริโภค (Advertising message patterns : its relationship to the roles of consumer in the appeals process). - กรุงเทพฯ, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528. - 121 หน้า. ภาพประกอบ.


โฆษณา.
ผู้บริโภค.

HF5832 / .ช5

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544