พูลสุข สังข์รุ่ง.

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ = Human relations in organization / Human relations in organization พูลสุข สังข์รุ่ง. - พิมพ์ครั้งที่ 10, ฉบับแก้ไขปรับปรุง. - นนทบุรี : บริษัท บี เค อินเตอร์ปริ้นท์ จำกัด, 2550. - 7, 283 หน้า : ภาพประกอบ.

9789747660999


การสื่อสารระหว่างบุคคล.

HM1106 / .พ745 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544