ธนภัทร ทรัพย์วิทยาภัณฑ์.

การคาดการณ์เงินเฟ้ออย่างสมเหตุสมผล = Rational inflation expectation / Rational inflation expectation โดย ธนภัทร ทรัพย์วิทยาภัณฑ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. - 6, 60 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต.


เงินเฟ้อ -- ไทย -- พยากรณ์.

HG1250.55 / .ธ34

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544