ชลธาร วิศรุตวงศ์.

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่ซิกาแรต / โดย ชลธาร วิศรุตวงศ์. - กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2550. - xviii, 135 หน้า : ภาพประกอบ.

9789741107681


บุหรี่ -- ภาษีอากร.
บุหรี่ -- ภาษีอากร -- ไทย.

KPT3640.ย65 / ช436

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544