10 ข่าวเด่นปี 2547 News top ten 2547 / [วีดิทัศน์] = สิบข่าวเด่นปี 2547 News top ten 2547 10 ข่าวเด่นปี 47 จัดทำโดย ผู้จัดการ, สทท. 11 ; อำนวยการผลิต สนธิ ลิ้มทองกุล, จิตตนาถ ลิ้มทองกุล ; บรรณาธิการ อภิชาติ บัวทอง ... [และคนอื่น ๆ]. - [กรุงเทพฯ] : ผู้จัดการ, [2548?] - 1 ซีดี-รอม (67 นาที, 31 วินาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.

ซุปเปอร์สตาร โอลิมปิค -- หวยบนดิน -- เอ็นทร๊านซ์ สะท้านทรวง -- แปรรูปรัฐวิสาหกิจ -- ตั้งคำถาม องค์กรอิสระ -- รัฐบาลขาลง -- อิรักไม่สิ้นเสียงปืน -- น้ำมันแพงรายวัน -- วิกฤตการณ์ไข้หวัดนก -- แดนใต้เดือด.

ดูแลการผลิต วสันต์ ภัยหลีกลี้, ปรเมนทร์ ภักดิ์วาปี, จีระ ห้องสำเริง ; ควบคุมการผลิต สิทธิชัย นครวิลัย ... [และคนอื่น ๆ] ดูแลการผลิต วสันต์ ภัยหลีกลี้, ปรเมนทร์ ภักดิ์วาปี, จีระ ห้องสำเริง ; ควบคุมการผลิต สิทธิชัย นครวิลัย ... [และคนอื่น ๆ]

ดำเนินรายการ อัญชลีพร กุสุมภ์.


ข่าวโทรทัศน์ -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2547.
ไทย -- ภาวะสังคม -- 2547.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544