อรพิน ทรัพย์ล้น.

สถานการณ์การตายของประชาชนไทยปี 2548 / คณะผู้จัดทำ อรพิน ทรัพย์ล้น, อารี สุทธิอาจ, ชูจิตร นาชีวะ. - [นนทบุรี] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2550 [2007] - 50 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9789748455549


อัตราการตาย -- ไทย.

HB1474.55.ก3 / อ43 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544