365 อักษรคันจิขั้นต้นวาเซดะ Waseda shokyu kanji 365 / [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] = สามร้อยหกสิบห้าอักษรคันจิขั้นต้นวาเซดะ Waseda shokyu kanji 365 โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ. - กรุงเทพฯ : โรงเรียน, 2550. - 1 ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว + แบบฝึกหัด 1 เล่ม, คู่มือ 1 เล่ม.

ความต้องการของระบบ: Windows 2000, XP; CPU Pentium 4; Ram 256 MB


ภาษาญี่ปุ่น -- การเขียน.
ตัวอักษรจีน -- ญี่ปุ่น.
ภาษาญี่ปุ่น -- แบบเรียนสำเร็จรูป.
ภาษาญี่ปุ่น -- แบบเรียนสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ -- ภาษาไทย.

จีนศึกษา

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544