ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ = Organic farming business / Organic farming business ศุภชัย หล่อโลหการ ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2550. - 294 หน้า : ภาพประกอบ.

9789742292317


เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- ไทย.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย.

S605.5 / .ธ74 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544