แหล่งเรียนรู้ [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547. - 4 วีซีดี : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - วีซีดีเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ; ชุดที่ 2 . - วีซีดีเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ : รายการคิดได้ไง ; ชุดที่ 2. .

รายการคิดได้ไงออกอากาศทางไอทีวี ทุกวันอาทิตย์ เวลา 7.00-7.30 น.

[ล. 1.] เรื่องที่ 1, โจ๊กปริศนาคลังปัญญาชาวพนัสฯ. เรื่องที่ 2, โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา -- [ล. 2.] เรื่องที่ 1, บทเรียนยาเสพติดพลิกชีวิตคนชะไว. เรื่องที่ 2, เรียนรู้ร่วมกันพัฒนาชุมชนพูนบำเพ็ญ -- [ล. 3.] เรื่องที่ 1, เสริมทักษะเสริมอาชีพกับการเจียระไนพลอย. เรื่องที่ 2, ปฏิบัติการเรียนรู้กับกลุ่มครูสามก้อนเส้า -- [ล. 4.] เรื่องที่ 1, ศูนย์พลาญข่อยสร้างปัญญาพัฒนาชุมชน. เรื่องที่ 2, เรียนรู้รอบด้านกับชุมชนปฐมอโศก.

ดำเนินรายการ ประพจน์ ภู่ทองคำ.


การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง -- ไทย.
ศูนย์ชุมชน -- ไทย.


ไทย -- ภูมิปัญญา.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544