ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547. - 3 วีซีดี : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - วีซีดีเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ; ชุดที่ 4 . - วีซีดีเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ : รายการคิดได้ไง ; ชุดที่ 4. .

รายการคิดได้ไงออกอากาศทางไอทีวี ทุกวันอาทิตย์ เวลา 7.00-7.30 น.

[ล. 1.] เรื่องที่ 1, ครูวัดถนน-- เรียนคณิตคิดสนุก. เรื่องที่ 2, สามัคคีเรียนรู้ที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย -- [ล. 2.] เรื่องที่ 1, พัฒนาครูตลอดชีวิต. เรื่องที่ 2, สนุกรู้ภาษาอังกฤษกับครูสาลี่ -- [ล. 3.] เรื่องที่ 1, เรียนศิลปะกับครูมนูญ. เรื่องที่ 2, สนุกคิดวิทยาศาสตร์กับโครงงานท้องถิ่น.

ดำเนินรายการ ประพจน์ ภู่ทองคำ.


ครูคณิตศาสตร์ -- ไทย -- อ่างทอง.
ครูเคมี -- ไทย -- ขอนแก่น.
ครูภาษาอังกฤษ -- ไทย -- เพชรบุรี.
ครูศิลปะ -- ไทย -- ราชบุรี.
ครูวิทยาศาสตร์ -- ไทย -- ระยอง.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544