สึนามิ/ดับไฟใต้ [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548. - 1 วีซีดี (49 นาที, 52 วินาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - วีซีดีเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ; ชุดที่ 7 . - วีซีดีเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ : รายการคิดได้ไง ; ชุดที่ 7. .

รายการคิดได้ไงออกอากาศทางไอทีวี ทุกวันอาทิตย์ เวลา 7.00-7.30 น.

เรื่องที่ 1. สู่รอยยิ้มของวันใหม่ฟ้าสดใสหลังภัยสึนามิ -- เรื่องที่ 2. ดับไฟใต้ด้วยพระราโชบาย เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา.

ดำเนินรายการ ประพจน์ ภู่ทองคำ.


เด็กก่อนวัยเรียน -- การดูแล -- ไทย (ภาคใต้)


ไทย (ภาคใต้) -- ปัญหาเชื้อชาติ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544