หนังสือเล่มแรก [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548. - 1 วีซีดี (46 นาที, 53 วินาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - วีซีดีเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ; ชุดที่ 11 . - วีซีดีเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ : รายการคิดได้ไง ; ชุดที่ 11. .

รายการคิดได้ไงออกอากาศทางไอทีวี ทุกวันอาทิตย์ เวลา 7.00-7.30 น.

เรื่องที่ 1. หนังสือเล่มแรกของหนู -- เรื่องที่ 2. พ่อแม่คือครูคนแรกของลูก.

ดำเนินรายการ ประพจน์ ภู่ทองคำ.


การอ่าน -- การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง -- ไทย.
การอ่าน (ก่อนวัยเรียน)
การอ่าน (วัยเด็กตอนต้น)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544