สุภิญญา กลางณรงค์, 2516-

พูดความจริง / สุภิญญา กลางณรงค์. - กรุงเทพฯ : openbooks, 2550. - 223 หน้า : ภาพประกอบ.

9789748233185


สุภิญญา กลางณรงค์, 2516-


บริษัทชิน คอร์ปอเรชั่นส์.


เสรีภาพด้านสารสนเทศ -- ไทย -- คดี.

JC598 / .ส734 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544