แคน สาริกา.

คนตุลาตายแล้ว / แคน สาริกา เขียน. - พิมพ์ครั้งแรก. - นนทบุรี : สาริกา, 2550 [2007] - 119 หน้า : ภาพประกอบ.

9789747512311


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2516-?

DS586 / .ค83 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544