ธีระเมธ พกมณี.

GFMIS งัดกำปั่นภาครัฐ / ธีระเมธ พกมณี. - กรุงเทพฯ : บริษัท โฆสิตการพิมพ์ จำกัด, 2550. - 138 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9789748410265


การคลังสาธารณะ -- ไทย -- การประมวลผลข้อมูล.

HJ1360.55 / .ธ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544