ชัยศักดิ์ อ่อนประดิษฐ์, 2503-

คู่มือการดำเนินคดีภาคปฏิบัติ / ชัยศักดิ์ อ่อนประดิษฐ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549. - 6, 322 หน้า.

974203415X


คดีและการสู้คดี -- ไทย -- งานเขียนสำหรับคนทั่วไป.
คำคู่ความ -- ไทย.

KPT1629 / .ช645 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544