อมร รักษาสัตย์, 2476-2548-

ตุลาการเสียงข้างน้อย : แพ้แต่ไม่ผิด / โดย อมร รักษาสัตย์. - กรุงเทพฯ : วี.เจ. พริ้นติ้ง, 2547. - ก-ณ, 292 หน้า : ภาพประกอบ.

9749174488


คำพิพากษาศาล -- ไทย.
การพิจารณาและตัดสินคดี -- ไทย.
กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2620 / .อ44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544