อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจตรี ขุนพันธรักษ์ราชเดช. อนุสรณ์ขุนพันธ์ หนังสือที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจตรี ขุนพันธรักษ์ราชเดช - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550. - 211 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

ณ เมรุชั่วคราววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550.

ประวัติพลตำรวจตรี ขุนพันธรักษ์ราชเดช -- ผลงานในฐานะนายตำรวจ / โดย ก้นหอย -- วิชาของขุนพันธ์ / ฉันท์ทิพย์ พันธรักษ์ราชเดช -- ตามใจเพื่อน / พล.ต.ต. ขุนพันธรักษ์ราชเดช -- ศิษย์เจ้าคุณ / พล.ต.ต. ขุนพันธรักษ์ราชเดช.


พันธรักษ์ราชเดช, พล.ต.ต. ขุน, 2441-2549.
พันธรักษ์ราชเดช (นาม)


ตำรวจ -- ไทย -- ชีวประวัติ.

HV7911.พ55 / อ37

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544