อุทัยวรรณ กรุดลอยมา.

การสังเคราะห์แนวทางการกำหนดนโยบายวิจัยสาขาเกษตร = Knowledge policy in agricultural sector / Knowledge policy in agricultural sector โดย อุทัยวรรณ กรุดลอยมา, นเรศ ดำรงชัย, บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โครงการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ, 2546 [2003] - 70 หน้า : ภาพประกอบ.

9749158652


เกษตรกรรม -- วิจัย -- ไทย

S542.ท9 / อ73 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544