สิทธานต์ กัลย์จาฤก : ชีวิตและงาน. - นนทบุรี : บริษัท กัลย์จาฤก โฮลดิ้งส์ จำกัด, 2550 [2007] - 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า) : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

ศพ สิทธานนต์ กัลย์จาฤก ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2550.


สิทธานต์ กัลย์จาฤก, 2494-2550.
กัลย์จาฤก (นาม)


ผู้อำนวยการผลิตและผู้กำกับการแสดงละคร -- ไทย -- ชีวประวัติ.

PN2889.79.ส626 / ส63 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544