รายงานประจำปี / บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน). - ระยอง : บริษัท, [2550?]- - เล่ม : ภาพสีประกอบ. ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2549-

ซีดี-รอมมีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


บริษัทไออาร์พีซี--วารสาร.


อุตสาหกรรมปิโตรเลียม -- ไทย -- วารสาร.

HD9576.ท94อ95 / อ95

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544