อิสลามกับความจริงที่ต้องรู้ / สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สสต.), คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้, ชมรมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - ยะลา : สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้, 2550 [2007] - 61 หน้า.

9789747492590


ศาสนาอิสลาม.
มุสลิม.

BP161.3 / .อ657 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544