แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2550-2551) / สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. - [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2550. - 48 หน้า : ภาพประกอบ.


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น--การวางแผน.


การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- การวางแผน.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544