ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484-

เส้นทางเดินของนาม : จากสยามเป็นไทย-นามนั้นสำคัญมากฉะนี้หรือ? = [From Siam to Thailand : What in a name?] / จากสยามเป็นไทย : นามนั้นสำคัญมากฉะนี้หรือ? ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550. - 46 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่. - เอกสารวิชาการโครงการตลาดวิชา มหาวิทยาลัยชาวบ้าน ; 5/2550 .

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. พิมพ์ในโอกาสจัดการสัมมนา "1 ศตวรรษปริทัศน์ : รัฐธรรมนูญและรัฐประหารกับการเมืองสยาม/ไทยสมัยใหม่ (พ.ศ. 2454-2550)" ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันเสาร์ที่ 15-วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2550.

9789747040623


ไทย -- นาม.
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 8, 2477-2489.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544