ธารทิพย์ เสรินทวัฒน์.

ทัศนศิลป์ : การออกแบบพาณิชยศิลป์ / ธารทิพย์ เสรินทวัฒน์. - กรุงเทพฯ : หลักไทช่างพิมพ์, 2550. - 119 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9789748278490


พาณิชยศิลป์.

NC997 / .ธ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544