บริบูรณ์ สมฤทธิ์.

ข้าวลูกผสม = [Hybrid rice] : สถานภาพข้าวลูกผสมในนานาประเทศ / Hybrid rice ผู้เขียน บริบูรณ์ สมฤทธิ์, ปัทมา ศิริธัญญา ; บรรณาธิการ รักฉัตร เลหวนิช ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550 [2007] - 68 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่่.

9789747178463


ข้าวพันธุ์ผสม.

SB191.ข6 / บ46 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544