เห็ดในป่าสะแกราช = Sakaerat mushrooms / Sakaerat mushrooms ฝ่ายสิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยาและพลังงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. - กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2550. - 154 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9789749534304


เห็ด -- ไทย -- นครราชสีมา.

QK609.ท9 / ห733

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544