บำรุง สุขพรรณ์, 2486-

ยุทธศาสตร์การใช้ "วัด" ในประเทศไทยเป็นอุทยานการศึกษา ศูนย์แห่งการเรียนรู้ และแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนอย่างยั่งยืน = [A study of the strategy of making Buddhist monasteries as the educational park, learning center and tourism promoting source to strengthen the sustainable learning process of the people] : รายงานวิจัย / Study of the strategy of making Buddhist monasteries as the educational park, learning center and tourism promoting source to strengthen the sustainable learning process of the people โดย บำรุง สุขพรรณ์. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550. - ก-ฌ, 68 แผ่น.


พุทธศาสนากับการศึกษา -- ไทย.
พุทธศาสนา -- แง่สังคม -- ไทย.

BQ4570.ก6 / บ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544