เทอร์ทั่น, แอนดรูว์.

การครอบงำและความหวาดกลัวในสังคมไทย / by Andrew Turton ; อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย แปล. - นครปฐม : คณะบุคคลบ้านเรียนน้ำริน, 2551. - 173 หน้า.

แปลจาก: Limits of ideological domination and the formation of social consciousness.

9789741350490


ชาวนา -- กิจกรรมทางการเมือง -- ไทย.
ชาวนา -- ไทย -- ภาวะสังคม.

HD8039.ช62ท9 / ท75

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544