ยศ สันตสมบัติ.

จากวานรถึงเทวดา : มาร์กซิสม์และมานุษยวิทยามาร์กซิสต์. - กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530. - (23) 323 หน้า. ภาพประกอบ.

"รางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"


มานุษยวิทยามาร์กซิสต์.
มานุษยวิทยา.

HX550.ม6 / ย5

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544