วิษณุ เครืองาม, 2494-

สังคมการเมืองสำหรับนักกฎหมาย. - กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520. - 141 หน้า.


กฎหมายกับสังคม.
กฎหมาย -- แง่การเมือง.

HX530 / .ว6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544