ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.

ความเป็นอนิจจังของสังคม. - พระนคร, โรงพิมพ์นิติเวช, 2513. - 110 หน้า.


สังคมวิทยา.

HX425.8.ฮ5 / ป4 2513

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544