ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา.

ลักษณะพยานหลักฐาน / คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2550. - 394 หน้า.

9789745204171


พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT1672 / .ณ635

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544