จินดา ดวงจินดา.

ขบวนการคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย / โดย พ.ต.อ. จินดา ดวงจินดา. - กรุงเทพฯ : บรรณกิจเทรดดิ้ง, 2517. - 192 หน้า.


คอมมิวนิสต์ -- ไทย.

HX425.6 / .จ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544