การเดินทางสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้ [วัสดุบันทึกเสียง]. - [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2550. - 1 ซีดี-รอม (5 ชั่วโมง, 23 นาที, 32 วินาที) ; 4 3/4 นิ้ว.

ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง ประจำปี 2550 ครั้งที่ 33. MP3


การดำเนินชีวิต -- ปรัชญา.
การดำเนินชีวิต -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544