มโนปกรณ์นิติธาดา, พระยา.

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย / โดย พระยามโนปกรณ์นิติธาดา. - [พระนคร] : กระทรวงยุติธรรม, 2458 [1915] - ก-จ, 95 แผ่น


ซื้อขาย -- ไทย.

KPT874 / .ม393 2458

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544