จิ๊ด เศรษฐบุตร, 2449-2538.

หลักกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมและสัญญา / โดย จิ๊ด เศรษฐบุตร ; แก้ไขเพิ่มเติมโดย ดาราพร ถิระวัฒน์. - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. - 298 หน้า.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 2552.

9789744662774 9789744663924 (2552)


นิติกรรม -- ไทย.
สัญญา -- ไทย.

KPT504 / .จ675

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544