ธรรมรัตน์ แสงจันทร์.

กฎหมายธุรกิจเพื่อผู้บริหาร = Business law for MD / Business law for MD โดย ธรรมรัตน์ แสงจันทร์. - กรุงเทพฯ : บริษัท ไอ เอ็ม บุ๊คส์, 2550- - เล่ม : ภาพประกอบ.

9789741311408 (ล. 1) 9789741689873 (ล. 2)


กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย.
กฎหมายธุรกิจ -- ไทย.

KPT920 / .ธ444

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544