ฮอลลิเดย์, จอน.

จักรวรรดินิยมญี่ปุ่นปัจจุบัน (Japanese imperialism today) แปลโดย จอน ฮอลลิเดย์ และเกแวน แม็คคอร์แมค แปลโดย เสน่ห์ จามริก. - กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2518. - 193 หน้า.


ญี่ปุ่น -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HC462.9 / .ฮ5

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544