ธีรภัท ชัยพิพัฒน์.

รัฐศาสตร์น่ารู้เบื้องต้น = Introduction to political science knowing / Introduction to political science knowing ธีรภัท ชัยพิพัฒน์. - [ลำปาง] : สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ คณะวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, 2550 [2007] - 187 แผ่น : ภาพประกอบ.


รัฐศาสตร์.
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-2540.

JA71 / .ธ64 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544