อรุณ เวชสุวรรณ, 2489-

มวยไชยาและบางเรื่องเกี่ยวกับภาคใต้ / โดย อรุณ เวชสุวรรณ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา, 2550 [2007] - 262 หน้า : ภาพประกอบ.

9789747492309


มวยไทย -- ไทย -- สุราษฎร์ธานี.


ไทย (ภาคใต้) -- ประวัติศาสตร์.
ไทย (ภาคใต้) -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

DS588.ต9 / อ47 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544