เกษียร เตชะพีระ.

ทางแพร่งและพงหนาม : ทางผ่านสู่ประชาธิปไตยไทย / ทางผ่านสู่ประชาธิปไตยไทย เกษียร เตชะพีระ. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2551. - 471 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดการเมือง .

9789740201021


ประชาธิปไตย -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ก992

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544