นพรัฐพล ศรีบุญนาค.

การบริหารการพัฒนา = Development administration / Development administration นพรัฐพล ศรีบุญนาค. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2549. - 200 หน้า : ภาพประกอบ.

9745200417


การบริหารรัฐกิจ.

JF1358 / .น346

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544